„(...) Odnoszenie się do atrybutu piękna nie jest jedynie estetyzmem, ale jest sposobem docierania do nas prawdy o miłości Boga w Chrystusie poprzez piękno. (...) Piękno nie jest więc jedynie czynnikiem dekoracyjnym liturgii; ono jest jej elementem konstytutywnym, gdyż jest atrybutem samego Boga i Jego Objawienia. Wszystko to winno sprawić, byśmy byli świadomi, jaką należy zachować uwagę, by liturgia jaśniała zgodnie z jej właściwą naturą.”

— Benedykt XVI ADHORTACJA APOSTOLSKA SACRAMENTUM CARITATIS

W myśl idei zawartej w powyższej adhortacji misją naszej firmy jest dbałość o piękno w przestrzeni sakralnej.

Jedną ze szczególnych misji dla osiągnięcia tegoż celu jest odpowiednie oświetlenie wnętrza świątyni.

Nasza firma specjalizuje się w projektowaniu oraz dostarczaniu rozwiązań potrzebnych do oświetlenia. Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu iluminacji oraz rozumienie liturgii, czyni nas wiarygodnym partnerem.